SMATV (Satellite Master Antenna TV), birden fazla uydu ve yayın sinyalini birleşik olarak tüm TV noktalarına zayıflamadan ulaştırmak ve dağıtmak için kullanılır. Kurulan sistem genel olarak uydu antenleri, yayın merkezi ve dağıtım sistemlerinden oluşur.

Multiswitch’li (Çoklu Santral) Sistem

Bireysel kullanıcıların yoğun olduğu yerleşim yerlerinde kullanılan ve 2-3 ya da 4 çanaklı sistemlerin her kullanıcıya kolayca dağılımını sağlayan her abonenin bir hatta ayrı bir receiver (uydu alıcısı) ile kullandığı multiswitch (çoklu santral) sistemidir. Santraldeki çıkış sayısı kadar abonenin faydalanması sağlanmaktadır.

HeadEnd Sistem

Otellerin türü işletmelerin kullandığı uydu sistemlerini belli bir yayın merkezinde toplayarak izlettirilmek istenen kanal sayısı kadar kanalın derlenip UHF-VHF-S band olarak abonelere tek kablo ile gönderilebildiği sistemdir. Sistemde merkezden kullanıcıların olduğu yaşam alanlarına kablo çekilir ve herhangi bir receiver kullanılmadan direk olarak TV üzerinden kanallar bulunarak izleme sağlanır.

IPTV Merkezi Sistemleri

IPTV merkezi sistemleri bilindik multiswitch uydu sistemi ve head-end sisteminin kombinasyonu ile oluşturulan yayın merkezinde, özel olarak tasarlanmış bir yazılımla beraber bir sürü multimedia uygulamanın da içine dahil olduğu ve abonelere daha detaylı, daha hızlı, daha eğlenceli uygulamalar sunabilen bir sistemdir. IPTV son kullanıcıları ileri zamanlı program kayıtları içimde set top box cihazları üzerinden talimat verebilirler (future recording).